• Adana Sigorta Seyahat Sigortası

  Seyahat Sigortası

  Seyahat sigortası, seyahat sırasında oluşabilecek kaza ve ani rahatsızlıklara ait harcamaları, hastalık sigortası genel ve seyahat acil sağlık sigortası özel şartları doğrultusunda ve poliçede belirlenen limitler dahilinde sigortalıya öder.

  Devamını Oku | Seyahat Sigortası
 • Adana Sigorta Araç Sigortası

  Araç Sigortası

  Zorunlu mali sorumluluk sigortası diğer bir adıyla trafik sigortası adından da anlaşıldığı gibi kullandığımız araç ile üçüncü şahısların malına, canına zarar verdimiz durumlarda poliçesine sahip olduğunuz sigorta şirketi tarafından bu kişilere poliçede yazan limitlere kadar tazminat ödemesi yapan bir sigorta türüdür. Bütün araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gerekir.

  Devamını Oku | Araç Sigortası
 • Adana Sigorta Sağlık Sigortası

  Sağlık Sigortası

  Bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karşılaşacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dışı tedavisi için gereken masraflardan bütçenizi zorlamadan kurtulabilirsiniz.

  Devamını Oku | Sağlık Sigortası
 • Adana Sigorta Bireysel Emeklilik

  Bireysel Emeklilik

  Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir.

  Devamını Oku | Bireysel Emeklilik
 • Adana Sigorta Konut Sigortası

  Konut Sigortası

  Konutlar için Konut Paket Sigortası titizlikle hazırlanmış "Özel bir Güvence"dir. "Konut Paket Sigortası", ister kiracı olun, ister ev sahibi; evinizin ve eşyanızın uğrayacağı her türlü zararı ve dolaylı olarak sorumlu kalıp böyle bir kaza sonunda ödemekle yükümlü olacağınız tazminatları karşılayan, çok yönlü eksiksiz bir sigorta şeklidir.

  Devamını Oku | Konut Sigortası
 • Adana Sigorta Nakliyat Sigortası

  Nakliyat Sigortası

  Bu police ile, bir yerden başka biryere nakledilen yüklerin, malların bu taşıma esnasında gerek taşınan araç üzerinde ve gerekse bu sevkiyata bağlı olarak depolandıkları yerlerde uğrayacağı zararları sigorta edilir. Bu zararlar taşıyan aracın çarpma, çarpışma ,devrilme neticesi veya emteanın çalınması, yanması şeklinde olabilir.

  Devamını Oku | Nakliyat Sigortası
 • Adana Sigorta Tarım Sigortası

  Tarım Sigortası

  DOLU ile birlikte yangın, deprem, hortum, fırtına, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı ayrıca meyveler için de ilaveten DON ve KALİTE KAYBI risklerine neden olduğu yine miktar kaybına karşı ürünlerinizi güvence altına alır.

  Devamını Oku | Tarım Sigortası
 • Adana Sigorta İşyeri Sigortası

  İşyeri Sigortası

  İşyeri sahibi iseniz işyerinizi (Bina) ve/veya işyerinizde bulunan demirbaş, dekorasyon ve emteanızı, karşılaşabileceğiniz pek çok rizikoya karşı güvence altına alır.

  Devamını Oku | İşyeri Sigortası

Merak Ettikleriniz

Değerli Sigortalılarımız,Hasarın büyümemesi için gerekli önlemlerin alınarak hasar ihbarının sigorta şirketine veya acenteliğimize en kısa sürede HASAR İHBARI yapınız, Hasar ihbarı yapılırken poliçe ve Acente numarasının,hasarın oluş şekli ve hasarın boyutları hakkında fikir verecek şekilde tahmini hasarın bildiriniz, Hasarın fotoğraflarının çekilmesi sağlanarak,hasarın ödenebilmesi için gerekli olan branşlar itibariyle listelenen evrakları tamamlayınız. Her aşamada acenteliğimiz size yardımcı olacaktır.

 • Adana Sigorta | Tel: 0 322 400 00 61 | e-mail: bilgi@adanasigorta.com.tr
 • Aksigorta hasar hattı: 444 27 27 | www.aksigorta.com.tr
 • Mapfre Genel Sigorta: www.mapfregenelsigorta.com
 • Sağlık Sigortaları Müşteri Hizmetleri: 0 212 334 62 72
 • Diğer Sigortalar Müşteri Hizmetleri: 0 212 334 90 00
 • Medikal İşlem Merkezi: 0 212 334 62 62
 • Bnp Paribas Cardif : 444 43 23 | emeklilik.bnpparibascardif.com.tr
 • İtfaiye raporu,itfaiye gelmemiş ise olay hakkında yeterli bilgiyi ihtiva eden sigortalının beyanı
 • Cumhuriyet savcılından alınacak takipsizlik kararı
 • Hasar fotoğrafları
 • Fırtına hasarlarında Meteoroloji raporu
 • Araç çarpması hasarlarında trafik kaza raporu ve çarpan aracın Trafik sigorta poliçesi alınacak.
 • Diğer ek teminat hasarlarında sigortalının beyanı
 • 1-Trafik kaza tespit tutanağı ve alkol raporunun onaylı bir örneği
 • Trafik polisi gelmemişse olay ile ilgili aıklayıcı sigortalının beyanı
 • Ruhsat fotokopisi ve sürücü ehliyet fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları
 • Yanma olaylarında ;itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu,gelmemiş ise sigortalının beyanı
 • Yetkili mercilere yapılan müracaat zaptı
 • Araç dosyası (araç faturası vs.)
 • Vergi makbuz asılları
 • Vergi dairesinden borcunun kapattırılması
 • Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge
 • Olay tarihinden 30 gün sonra araç bulunamamş ise Emniyet Müdürlünden aracın bulunamadına dair yazı
 • Müracaat ve Görgü tespit tutanağı
 • Vergi levhası
 • Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talbi içeren )
 • Emtea giriş ve ıkş faturaları/Demirbaş faturaları
 • Sevk irsaliyesi
 • Envanter
 • Fotoğraf
 • Genel şartlar gereği 30 gün bekleme süresi sonunda çalınan malların bulunamadına dair yetkili merciden alınan yazı
 • Sigortalının beyanı
 • Fotoğraf
 • Kırılan cam ebatlarını gösteren fatura

Maddi Hasarlarda;

 • Trafik kaza raporu
 • Her iki aracın ruhsat ve her iki sürücünün ehliyet fotokopileri
 • Her iki sürücünün alkol raporları
 • Trafik poliçe fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları

Bedeni Hasarlarda;

 • Trafik kaza raporu
 • Yaralanma var ise yaralı için yapılan tedavi masraflarını gösteren belgeler (doktor ve hastane raporu.fatura)
 • Maluliyet durumu söz konusu ise tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu

Ölüm Halinde;

 • Trafik kaza raporu
 • Veraset ilanı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölüm raporu
 • Defin ruhsatı
 • Ölenin son kazanç durumunu gösteren belge
 • Kaza raporu
 • Ölüm halinde ölüm raporu,veraset ilanı,nüfus kayıt örneği
 • Maluliyet halinde tam teşekküllü hastaneden heyet raporu
 • Rezerve tutanağı ve gümrük zaptı
 • Sigortalı malların tamamına ait tasdikli fatura
 • Hamule senedi veya konişmento
 • Hasar trafik kazası sonucunda olmuş ise trafik zaptı
 • Nakliyeciye yazılmş protesto yazısı
 • Kargo raporu veya yük irsaliyesi
 • Seyir ve makine jurnali
 • Kaptan raporu
 • Yol ve denize elverişlilik belgesi
 • Hasarlı yerlerin fotoğrafı
 • Yat için işleme ruhsatı
 • Kaptan ehliyet belge sureti
 • Sözleşme
 • Hak ediş raporu
 • Olay tutanağı
 • Hasar fotoğrafları ve talepname
 • Fatura
 • Teknik servis raporu
 • Fotoğraf
 • Beyan
 • Sigortalı talep yazısı
 • Fatura
 • Beyan
 • Teknik servis raporu
 • Fotoğraf
 • Değişen parçanın iadesi
 • Bakım sözleşmesi
 • Olay yerinde tutulan zabıt
 • S.S.K.Müfettişleri tarafından tanzim edilmiş rapor
 • Ölüm halinde,Veraset ilanı ve nüfus kayıt örneği
 • Maluliyet halinde, tam teşekküllü hastaneden alınacak heyet raporu
 • İş mahkemesi tarafından işveren için verilen icra karar